Правила використання сайту

Зазначені нижче Правила та умови використання (далі Правила)регулюють відносини між Користувачами і Власниками (далі Адміністрація) веб-сайту (далі Сайту), на умовах яких здійснюється використання Користувачем інформації і сервісів, що надаються Сайтом. Приймаючи цю Угоду, Користувач зобов’язується в повній мірі слідувати Правилам при роботі з Сайтом.

Обов'язки сторін

Користувач має право: - Здійснювати пошук інформації на сайті; - Отримувати інформацію на сайті; - Використовувати інформацію сайту в особистих некомерційних цілях. Адміністрація має право: - На свій розсуд і при необхідності створювати, змінювати, скасовувати правила; - Обмежувати доступ до будь-якої інформації на сайті. Користувач зобов'язується: - Не порушувати працездатність сайту; - не використовувати скрипти (програми) для автоматизованого збору інформації та / або взаємодії з Сайтом і його Сервісами Адміністрація зобов'язується: - Підтримувати працездатність сайту за винятком випадків, коли це неможливо з незалежних від Адміністрації причин.

Відповідальність сторін

- Адміністрація не несе ніякої відповідальності за послуги, що надаються третіми особами та за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту; - в разі виникнення форс-мажорній ситуації (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо і т. Д.) Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу.

Політика конфіденційності

Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією політикою конфіденційності та вказаними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних. 1. Користувач Сайту, розміщуючи дані на Сайті, добровільно надає Адміністрації сайту свою згоду на обробку своїх персональних даних. 2. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту. 3. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних, визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних та/або розміщених наСайті та/або листах надісланих зйого допомогою), яка стане відома Адміністрації Сайту. 4.Згода Користувача наобробку його персональних даних не вимагає від Адміністрації Сайту додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно донормст. 21Закону України «Про захист персональних даних». 5.Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», атакож мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних єбезстроковим. 6.Користувач може в будь-який момент вимагати від Адміністрації Сайту повного видалення його аккаунту і всіх персональних даних з бази даних Сайту. 7.Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання користувачу персоналізованих сервісів Сайту, утому числі: авторизації, нагадування пароля, надсилання рекламних матеріалів, зв’язок з Користувачем, в тому числі відсилання повідомлень, запитів таінформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів Користувача. 8. Користувач може відмовитися від отримання на електрону пошту рекламних повідомлень, запитів таінформації, що стосуються використання Сайту.

Умови дії Угоди

Дана Угода вступає в силу при повному або частковому передрукуванні даного сайту. Угода втрачає чинність при появі його нової версії. Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цю угоду на свій розсуд. Адміністрація не сповіщає користувачів про зміну в Угоді.

#молодістьпрацює

Ви ще не авторизовані
Поверніться до сторінки входу